Informace o nás

 

Stručná historie skautského střediska Jirkov

 

    První zmínka o Skautingu v Jirkově je z roku 1947 z kroniky dobrovolných hasičů. Zde jsme Pomohli s členskou základnou. V klubovně je také ještě uchována  vlajka  oddílu mladších členů z Dřínova, která je z dob  První republiky.

    V roce 1968 došlo k obnovení skautingu v souvislosti s Pražským jarem. Skautská obnova proběhla samozřejmě i v našem městě. Tady už můžeme čerpat jednak ze vzpomínek bývalých členů, ale také z hmatatelných důkazů jako jsou např. poděkování MěNV za tábory v roce 1969, středisková vlajka, dřevěná nástěnka z tábora mladších členů v roce 1969 ve Skryjích na Berounce atd. 15.9.1970 byl skauting v ČR ale opět zakázán.

    Na konci roku 1989 došlo k dalšímu politickému uvolnění a zároveň k obnově skautského hnutí. Ani v Jirkově skauti nezůstali pozadu. Začátkem roku 1990 začínají první nábory dětí, vznikají první oddíly. První klubovnu jsme měli v Kludského vile, další na dopravním hřišti. Vždy nám poskytl střechu nad hlavou DDM, nebo město Jirkov. Na první tábory se jezdilo do Bránova a do Dolního Radíkova, oba tyto tábory patřili městu Jirkov. První skautský slib po znovuobnovení skautingu se uskutečnil v roce 1991 na koupališti Červený Hrádek.

    Naše činnost pokračuje i nadále s většími či menšími úspěchy. Několikrát jsme se podívali za hranice na evropské setkání skautů "Intercamp". Můžeme se pochlubit úspěchy v závodech všestranných znalostí, či 15 let v řadě udržení nejlepšího času v uzlování. Pomáháme městu s organizací kulturních akcí, jako například Den veteránů, či spoluorganizování dětského dne s místním sborem dobrovolných hasičů.

Kontakt

Roman Kotýnek - vedoucí střediska

r.kotynek@seznam.cz

Chomutovská 301
Jirkov 431 11

724 095 313

Vyhledávání