Struktura OJ

 

Středisko Hraničář Jirkov

Vedoucí střediska:                        Roman Kotýnek "Kid"

Zástupce vedoucího střediska:      Iveta Matulová Plimlová "Zajda"

Volený člen střediskové rady:       Anna Janošová "Chrasťa"

                                                  Kateřina Steuterová "Kopřiva"

                                                  Denisa Šantrochová "Dvacka"

                                                  Stanislav Koptiš "Suk" 

                                                  Lukáš Rác "Racek"

                                                  Ondřej Rác "Sprchy"

člen rady z titulu své funkce

(vedoucí oddílu):                         Lenka Kotýnková "Máša"

                                                  Martin Janoš "Ninja"

Hospodář střediska:                     Petra Langhammerová "Pat"

Předseda revizní komise:             Hana Kufová "Čajda"

Člen revizní komise:                    Alena Soušková "Ája"

                                                  David Matula

Vedoucí oddílů:

Skauti 12-15let:                 Roman Kotýnek "Kid" a Denisa šantrochová "Dvacka"

Vlčata 7-11let:                   Ondřej Rác "Sprchy" a Jan Veiner "Křemen"

Skautky 12-15let:               Lenka Kotýnková "Máša" a Anna Janošová "Chrasťa"

Světlušky 7-11let:               Lukáš Rác "Racek" a Kateřina Steuterová "Kopřiva"

Píďata 5-7let:                    Iveta Matulová Plimlová "Zajda" a Lucie Soušková "Bahno"

R+R 16-25let:                     Martin Janoš "Ninja" a Anna Janošová "Chrasťa"

Kontakt

Roman Kotýnek - vedoucí střediska

r.kotynek@seznam.cz

Chomutovská 301
Jirkov 431 11

724 095 313

Vyhledávání